Bedrijven gebruiken steeds meer software-systemen voor het automatiseren van processen. En die systemen bevatten in de meeste gevallen hele waardevolle gegevens. Om uitgebreidere analyses te kunnen doen, hebben wij onze replicatie service de afgelopen periode uitgebreid met de volgende connectoren:

  • Nmbrs
  • Facebook Ads

Uitbreiding Exact Online connector

Tot mei 2020 haalden wij, met behulp van onze replicatieservice, alleen informatie uit Exact Online op via de REST API.
Vanaf nu halen wij ook informatie op uit de XML API van Exact Online.

Deze XML API ontsluit onder andere de volgende extra informatie:

  • Relatie in de stuklijsten tussen samengestelde artikelen en onderdelen (BillOfMaterials);
  • Aflettercombinaties waarmee je op je grootboekrekeningen kunt analyseren welke posten allemaal zijn afgeletterd en welke niet (MatchSets).

Mocht je behoefte hebben aan andere onderwerpen uit de XML API van Exact Online, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.